NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Tiskové prohlášení organizátorů Petice za zachování Klánovického lesa.
Klanovicky STROM

Tiskové prohlášení organizátorů Petice za zachování Klánovického lesa.

V rámci kauzy výstavby (rozšiřování) golfového hřiště v Klánovickém lese byl na stránkách Újezdský strom uveřejněn článek, který zde z tohoto webu přebíráme:

Tiskové prohlášení organizátorů Petice za zachování Klánovického lesa v souvislosti s nepřijetím golfového klubu FGRP do České golfové federace

Jak vyplývá z informací České golfové federace, Forest Golf Resort Praha (dále je FGRP) neplní své závazky. Na letošním výročním sjezdu byl zástupce FGRP obviněn, že společnost dosud nesplatila 40% částky původnímu majiteli GCP, za kterou zakoupila historickou klubovnu z roku 1938, kterou nyní provozuje. Na základě této skutečnosti byla také žádost FGRP o členství klubu provozovaného v jeho areálu golfovou federací odmítnuta. GCP podal na FGRP žalobu.

Opatrnost, na kterou apelovala Klánovická radnice během komunálních voleb v souvislosti s investorem projektu se tedy ukazuje jako oprávněná.

Je logické, že se golfová komunita distancuje od neseriozních praktik a nepřijala společnost FGRP do svých řad“, říká Michal Hartman, předseda občanského sdružení Újezdský STROM, které dlouhodobě vyvíjí aktivity za rozvoj regionu a zachování celistvosti Klánovického lesa, „také vůči nám FGRP neplnila sliby a neposkytla informace“.

Organizátoři Petice upozorňují na další znepokojivé zprávy kolem této společnosti.

Na zmíněné, dosud nezaplacené klubovně, byly bez ohlášení či stavebního povolení zahájeny rozsáhlé stavební úpravy. Stavební úřad městské části Praha 21 po několika místních šetřeních zjistil závažná pochybení a zahájil řízení k odstranění úprav budovaných načerno. Tato skutečnost je o to více zarážející, že restaurace a klubovna je součástí budoucího golfového areálu, ke kterému bylo na stejném stavebním úřadě zahájeno řízení podle projektu, za kterým podle slov FGRP stojí renomovaná kancelář architektů MacKenzie&Ebert. Realizace rekonstrukce klubovny načerno se rozhodně neslučuje s renomé této kanceláře. Společnost FGRP má možnost dodatečně zažádat stavební úřad o povolení ke stavbě částí, ke kterým jsou zapotřebí souhlasná stanoviska státní správy, ale obavy, jakým způsobem společnost hodlá postupovat při budování celého golfového areálu narůstají.

Klubovna se sice začala načerno rekonstruovat, ale stále není jasné, zda k vybudování golfového hřiště vůbec dojde. Řízení na cvičnou louku, první část areálu, ke kterému se FGRP přihlásil, bylo pro chybějící podklady a stanoviska přerušeno. Navíc se ukazuje, že další hřiště v tomto regionu by bylo de facto zbytečné.

„V okruhu 10 kilometrů od Klánovic mimo hřiště v Mstěticích s 18 jamkami ,které je v provozu, má být již do dvou let vybudováno více než 70 golfových jamek na hřištích, které jsou ve výstavbě nebo mají stavební povolení a nepotřebují kácet v chráněném lese. Tady golfová hřiště vznikají kultivací nevyužitých prostor a jsou pro své okolí přínosem. Opravdu hodláme kvůli 9 dalším jamkám vykácet kus jediného rozsáhlého navíc přírodně chráněného lesa v okolí Prahy, včetně desítek tisíců stromů? Výstavba hřiště v Klánovicích za cenu kácení lesa by dnes po padesáti letech byla ostudou českého golfu a popřením poslání citlivě kultivovat životní prostředí a podporovat soužití člověka s ním.“, dodává Michal Hartman.

Ve hře jsou také zastupitelé hlavního města Prahy a v současnosti pozastavená změna územního plánu, která, pokud by byla přijata, by definitivně rozhodla o zastavení plánů na obnovení a rozšíření golfového hřiště v Klánovicích.

I tady se dějí podezřelé věci.

Námitka FGRP, že nesouhlasí se změnou, byla magistrátem přijata několik měsíců po termínu veřejného projednávání a neměla by tedy být vůbec brána v úvahu. Navíc, v této fázi schvalování změny územního plánu se ze zákona žádné námitky vlastníka nemohou brát v potaz a nepřihlíží se k nim. Přesto bylo prostřednictvím předkladatele radního Langmajera zastupitelům zdůvodněno pozastavení změny tím, že „vlastníci pozemků“ se změnou územního plánu nesouhlasí.

„Zamýšlíme také na Ministerstvu místního rozvoje ověřovat zákonnost postupu při předkládání změn územního plánu na pražském magistrátu a na základě jakých právních podkladů byla změna zastavena. Máme podezření, že nebyl dodržen zákonný postup“, doplňuje Boris Procházka z Občanského sdružení za Klánovický les, který situaci na pražském Magistrátu sleduje. „Zachování lesa v jeho celistvosti podpisem petice podpořilo přes 22 tisíc lidí. Od zářijové demonstrace za Klánovický les před budovou Magistrátu se marně snažíme sejít s panem primátorem Pavlem Bémem. Zatím se nám k našemu překvapení nedaří pana primátora přimět, aby se podněty občanů či klánovické radnice vážně zabýval.“, dodává.

V kuloárech při jednání schvalování změny územního plánu zněla informace, že zejména zastupitelé ODS plány na realizaci golfového hřiště v Klánovickém lese podporují. Zdá se až podivné, že by zastupitelé mohli podporovat zničení části přírodního parku a ohrozit celistvost jedinečného lesního komplexu na území Prahy a na druhé straně současně proklamovat zelený pás kolem Prahy a nutnost výsadby zeleně, jak uvádějí ve všech koncepcích hlavního města Prahy.

„Chystáme se oslovit všech 22 tisíc spoluobčanů podepsaných pod peticí za záchranu lesa. V situaci, kdy zastupitelé svou nečinností umožňují realizovat plány na výstavbu golfového hřiště a vůle 22 tisíc lidí nikoho z mocných nezajímá, chceme naše spoluobčany vyzvat, aby se osobně angažovali v přesvědčování pana primátora, radního pro oblast územního rozvoje pana Langmajera i ostatních zastupitelů o nutnosti schválení územní změny. Přejeme si, aby zastupitelé neupřednostňovali zájmy soukromého investora.“, říká Pavel Roušar z Újezdského STROMu. „Elektronickou formu petice jsme zvolili pro snadný kontakt se signatáři, abychom je mohli dále informovat a případně vyzvat k účinnějšímu způsobu prosazení oprávněné žádosti. Zařazujeme zkrátka druhý stupeň.“, dodává.

Nejasnosti kolem golfu v Klánovicích zůstávají. Po minulém týdnu je jasnější pouze to, že FGRP není členem České golfové federace, že utržil pořádnou ostudu a že jeho budoucí plány s areálem v Klánovicích jsou čím dál nedůvěryhodnější.

V Praze, 24.3.2008

Autoři tiskové zprávy

 1. občanské sdružení Újezdský STROM, Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21,
  kontaktní osoby:
  Michael Hartman, předseda spolku,
  michael.hartman(zavináč)centrum.cz
  Pavel Roušar, člen výboru, pavel.rousar(pavel.rousar(

  zavináčzavináč

  )volny.cz
  http://www.ujezdskystrom.info

 1. Občanské sdružení za Klánovický les, OSZKL,
  kontaktní osoby:
  Boris Procházka, předseda spolku,
  Boris.Prochazka(Boris.Prochazka(

  zavináčzavináč

  )seznam.cz
  http://www.klanovicky-les.cz

Originál článku, (převzato od): Újezdský strom  http://www.ujezdskystrom.info/