NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Cestovaní > Výlet do Francie s „Káša Travel“, část 3. – pevnost Schoenenbourg.
a925

Výlet do Francie s „Káša Travel“, část 3. – pevnost Schoenenbourg.

Ve dnech 8. – 11. 5. 2008 proběhl výlet vybraných úvalských jednotlivců autokarem do Francie na obhlídku některých francouzských vojenských pevností, vytvářejících známou Maginotovu linii.

Pevnost Schoenenbourg

Byla vybudována v letech 1930 až 1933 jako součást severovýchodní fronty Maginotovy linie ve Francii. Leží u obce Hunspach v Lotrinsku. Konstrukce tvrze byla celkem obvyklá. V týlu se nacházely dva vchodové objekty – pro munici a pro posádku, v čele pak skupina 6 bojových objektů. Vchodové objekty byly se skupinou objektů bojových propojeny přibližně 1,5 km dlouhou podzemní chodbou hlavní galerií, vybavenou úzkorozchodnou dráhou. V podzemí se nacházela velká muniční skladiště, kasárna, elektrárna a další zařízení, nutná pro dlouhodobý pobyt osádky o síle 630 mužů (zdroj: cs.wikipedia.org).

V roce 1935 se tato tvrz stala jednou z mála, kterou navštívili českoslovenští důstojníci, jenž sbírali zkušenosti pro výstavbu československého opevnění (zdroj: www.kocicak.cz).

V současné době se o pevnost stará sdružení francouzsko-německých vojenských nadšenců.

Odkazy na stránky o pevnosti:
www.lignemaginot.com (angl., franc., něm. italsky)
cs.wikipedia.org (česky)
www.kocicak.cz (česky)


Foto: Roman Kurucz