NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Cestovaní > Londýn a jeho zajímavosti III.
b378

Londýn a jeho zajímavosti III.

Londýn je hlavním městem Anglie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zároveň také největším městem Evropské Unie. Společně s New Yorkem, Tokiem a Paříží patří mezi čtyři nejdůležitější města na světě.

Zajímavosti hlavního města

Temže
Řeka Temže je splavná pro zaoceánské lodě až po London Bridge a pro menší lodě v rámci celého Velkého Londýna. Historicky byla řeka jednou z nejdůležitějších dopravních tepen Londýna. Ve městě je i několik kanálů, které však nejsou využívány pro dopravu zboží, ale pro vyjížďky ve volném čase.

Tower Bridge
Nejslavnější zvedací most v Londýně nad řekou Temží, vedle nějž stojí pevnost Tower, podle níž se jmenuje.
Most má dvě věže, které jsou od sebe vzdálené 60 metrů a spojení mezi nimi zprostředkovávají dvě výškové lávky. Stavba mostu započala roku 1886 a slavnostně byl otevřen v roce 1894 princem z Walesu, budoucím králem Edwardem VII.

Odkazy k tématu
v češtině: cs.wikipedia.org
anglicky: www.towerbridge.org.uk

Golden Hinde
Golden Hinde je historicky věrná replika lodi, na které Sir Francis Drake úspěšně dokončil jako druhý na světě obeplutí světa v letech 1577 – 1580. To začalo 13. 12. 1577, kdy Drake s více než 160 muži vyplul na pěti lodích z přístavu Plymouth.
Původně se loď jmenovala Pelican, ale Drake ji cestou přejmenoval. Byla typickým představitelem malých a rychlých válečných lodí té doby. Její originální rozměry nejsou známy, její předpokládaná délka mohla být 26 metrů – nově postavené repliky jsou tedy zřejmě větší.
V současnosti návštěvníky lodi provázejí průvodci v dobových kostýmech.

Odkazy k tématu
Francis Drake: Pirát z vůle královny: www.21stoleti.cz
anglicky: www.goldenhinde.org

HMS Belfast (C35)
Lehký křižník britského válečného námořnictva – Royal Navy. Byl nejtěžším britským lehkým křižníkem (vážící 11 500 tun), který se zapojil do bojů druhé světové války. Po vyřazení z provozu v roce 1963 je zakotven na řece Temži poblíž Tower Bridge a slouží jako muzeum s 9 palubami výstavní plochy. Jedná se o jedinou velkou válečnou loď z 2. sv. války která se nachází v Evropě.

Odkazy k tématu
v češtině: www.valka.cz
v češtině: cs.wikipedia.org
anglicky: http://hmsbelfast.iwm.org.uk/

Bariéry na Temži
Jelikož řeka Temže protékající Londýnem je přílivová řeka a Londýn byl a stále je kvůli tomu ohrožen záplavami, byly v letech 1974 – 1984 vybudovány na Temži ve Woolwichi protipovodňové bariéry. Ty jsou po bariérách na kanálu Nieuwe Waterweg v Nizozemsku druhým největším protipovodňovým systémem na světě.

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud
Odkazy k tématu na našich stránkách, včetně fotografií:
Londýn – Muzeum voskových figurín Madam Tussaud I.: www.ouvaly.cz
Londýn – Muzeum voskových figurín Madam Tussaud II.: www.ouvaly.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Mapa Londýna maps.google.cz

Londýn (česky)cs.wikipedia.org

Londýn (česky)www.visitbritain.cz

Londýn (česky)mesta.orbion.cz

Londýn – památky (česky)www.anglie-info.estranky.cz

Oficiální stránky Londýna (anglicky) www.visitlondon.com