NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Z historie Úval > Zpěvácký spolek Smetana
zpevacky-spolek-smetana

Zpěvácký spolek Smetana

Konec tíživého období v dějinách českých zemí, charakterizovaného tzv. bachovským absolutismem v celé tehdejší rakouské monarchii, přinesl revoluční rok 1848. I když revoluce skončila porážkou revoltujících, zejména vysokoškolských studentů, tak ve svém důsledku přispěla ke zrušení roboty a k rozvoji politické a zejména spolkové činnosti v širokém měřítku. Po celé období od 60. let 19. století byly zakládány první měšťanské organizace a spolky.
Nebylo tomu jinak ani u nás v Úvalech. Tato vlna aktivní spolkové činnosti, ovlivněná značným růstem počtu obyvatel městečka Úvaly také vedla v 80. a 90. letech 19. století ke vzniku celé řady spolků a zájmových organizací.
Roku 1885 byl z podnětu úvalského řídícího učitele Františka Podholy a také jeho velkým osobním úsilím založen Zpěvácký spolek SMETANA.
Nejprve vznikl pouze jako mužský pěvecký sbor a jeho členy v prvopočátcích se stali především železniční a cukrovarští úředníci. Spolek Smetana navazoval na zaniklý vlastenecký spolek ŽIHADLO z roku 1860, který se věnoval především předčítání tvorby tehdejších českých básníků a spisovatelů, zpívaly se české národní písně, organizovaly taneční zábavy. To vše pro povznesení vlasteneckého cítění mezi lidmi. Z toho všeho spolek Smetana vycházel a také do okruhu své působnosti pojal některé členy ochotnického divadelního kroužku. Ženy obohatily členství ve spolku Smetana až v roce 1887 a tak vznikl smíšený pěvecký sbor SMETANA. Sbormistrem se stal učitel B. Čeněk a tak začala velká a slavná éra pěveckého spolku, který měl místy až 60 členů, a se kterým spolupracovaly i mnohé pěvecké hvězdy tehdejší doby. Řídící učitel M. Minářů a od roku 1911, období vzniku Československé republiky až do konce 40. let 20. století, s přerušením v období I. a II. světové války, učitel J. Štancl; to byli sbormistři, kteří zanechali v činnosti sboru nesmazatelnou stopu. Únor 1948 a jím nastolený totalitní režim vedl k manipulování se členy sboru a k nucené činnosti celého spolku. Tyto aspekty přispěly k rozpadu spolku v 50. letech minulého století.
Přes složitost doby, okolnosti rozpadu spolku, někteří členové nezanechali své pěvecké činnosti, začali příležitostně zpívat v místním kostele Zvěstování Páně a přispěli k založení chrámového sboru. Chrámový sbor při kostele Zvěstování Páně působí v Úvalech i dnes, i když již s obměnami zpěváků a zpěvaček. Přesto jsou zde členové, hlav-ně členky, pamatující historickou anabázi chrámového sboru, přes spojení s klánovickým sborem až jeho trvalým usazením v Úvalech. Je třeba s obdivem připomenout zejména ty, kteří přispěli k rozvoji sboru ve druhé polovině 20. století. Chrámový sbor postupně řídili: pan Vykoukal, F. Hána, V. Kloss, A. Kouba, A. Verner a paní Hrudková, po spojení s klánovickým sborem koncem 70. let vedli chrámový sbor pánové V. Hrdlic a B. Hejsek ze Škvorce. Od roku 1992 sbor vede paní Marta Hejsková, která původní klánovický sbor doprovázela na varhany od roku 1984.
Myšlenka sborového zpěvu v Úvalech žila, žije a jistě bude žít i dále. Je zde dobrá základna zpěváků a zpěvaček. Vedle chrámového sboru při kostele Zvěstování Páně zde působí ekumenický Komorní sbor CHRISTI Úvaly a tradičně žákovský pěvecký soubor při Základní škole v Úvalech. Všechny tři sbory si můžeme poslechnout na Večeru písně ke 120. výročí spolku Smetana v úterý 25. října od 18.30 hodin v galerii domu dětí a mládeže v Úvalech.

Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města