NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Z historie Úval > Ukázka z knihy Posvátná místa království Českého z r. 1908.
uvaly-kostel

Ukázka z knihy Posvátná místa království Českého z r. 1908.

Antonín Podlaha: Posvátná místa království Českého.

Podnázev: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvát. soch, klášterů i jiných pomníků katol. víry a nábožnosti v království Českém.

Rok vydání: 1908.
(ukázka z knihy).

Ouvaly (Úvaly), fara.

Patron beneficia: Náboženská matice. Patron kostela: kníže z Liechtensteinu. Duchovní správu vede farář.

Na osadě jest 1250 kat., 19 evang., 23 židů.
K farnosti patří: městys Ouvaly (104 d., 1182 ob., š.4tř); Hodov (1/2 h., 5 d., 54 ob.); dvůr Hostin (1/3 h., 5 d., 50 ob.); samota Obora (6 ob.).
Ouvaly bývaly přifařeny ve stol. 14. k Horkám, později pak k Hradešínu, až teprve r. 1856 zřízena byla fara samostatná.
Poradí farářů: K. V. Kratochvíle (1857-61), Frant. Soukup (-83), Jan Turek (-84), Frant. Ser. Holada (-93), Vojt. August Šrámek (-1906), Alois Dostál, spisovatel český.

Kostel Zvěstováni P. Marie byl r. 1724 přestavěn a nová věž k němu zbudována.
Kostel jest 28,9 m dlouhý, 10,7m široký, prostého zevnějšku; věž v průčelí stojící kryta jest cibulovitou bání. Presbytář zakončen jest rovnou zdí; po stranách jeho jsou empory. Loď jest půdorysu čtvercového.

V lodi na stropě ve štukovém rámci namalováno korunování P. Marie.
Pěkný hlavní oltář s točenými sloupy a sochami postaven byl r. 1719 nákladem Jiřího Doubravy. Uprostřed jest socha Panny Marie s Ježíškem, nejvýše nejsv. Trojice s anděly, po stranách sochy sv. Josefa a Joachima. Dříve bývaly na oltáři dva obrazy na dřevě malované: větší „Zvěstování P. Marie“ a menší „Bůh Otec žehnající v oblacích“, nyní na stěně v lodi a pod kruchtou zavěšené.
Boční oltáříky jsou barokní s hladkými korintskými sloupky a řezaným listovím po stranách; obrazy na nich jsou nové, nepříliš zdařilé (Bolestná P. Marie a sv. Jan Nep.).
Zvony:
1. „Marie“, ulitý r. 1868 nákladem 495 zl., jež sebrány byly dobrovolnými příspěvky; J. V. císař František Josef daroval 300 zl. Nápis na zvonu zní: „Milostivým darem Jeho Veličenstva krále českého Františka Josefa a příspěvky osadníků ulit tento zvon ke cti Rodičky Boži r. 1868 v slévárně dcery Karla Bellmanna, Anny v Praze.“
2. asi z 15. století s nápisem: „Caspar, Melchior, Baltasar“.
3. dva menší „Barbora“ a „Jan“ z r. 1861.

Na náměstí jest kamenná socha sv. Jana Nep. s německým nápisem, z něhož se dovídáme, že ji postaviti dal r. 1701 Jiří Doubrava.
V blízkém Hostíně narodil se dle mínění některých *) slavný arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic (1343—1364). R. 1864, kdy připadalo 500 výročí smrti jeho, vznikla myšlenka postaviti mu u Hostína pomník. I konány byly sbírky po celé zemi. Pomník zhotoven byl sochařem Jindřichem Čapkem za 2100 zl. a slavnostně odhalen dne 30. června 1869 u přítomnosti kardinála Bedřicha ze Schwarzenbergů. Slavnostní řeč měl kanovník V. Bradáč. Pomník stojí mezi Ouvaly a Hostínem u železniční trati uprostřed malého sadu.

*)Dle jiných stalo se tak v Hostinném (Arnau).