NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Mateřské školy v Úvalech
Foto schij / CC BY
Foto schij / CC BY

Mateřské školy v Úvalech

Mateřské školy, které jsou zřizovány městem Úvaly, mají celkovou kapacitu 272 dětí. Poslední její navýšení proběhlo před třemi lety, kdy se kapacita školy Kollárova navýšila o 50 dětí. Ve městě dále existují ještě soukromé mateřské školy.

Mateřská škola Pražská

Menší škola sídlící v ulici Pražská 525, nabízí kapacitu pro 45 dětí, která je rozdělená mezi dvě třídy:

název třídy kapacita dětí věk dětí
SLUNÍČKA 20 3 – 5 let
DRÁČKOVÉ 25 4 – 6 let
Adresa
Pražská 525
250 82 Úvaly

Webové stránky
www.skolka-prazska.cz

Telefonní spojení
Tel.: 281 981 944
Mob.: 739 041 234

Mateřská škola Kollárova

Druhá a o něco větší škola se nachází poblíž té první v ulici Kollárova 1260. Ta nabízí podstatně více míst pro děti. Rozdělení a kapacita tříd je následující (do jedné třídy lze zařadit děti různých ročníků):

název třídy kapacita dětí
KYTIČKY 28
JABLÍČKA 28
MOTÝLCI 25
BERUŠKY 28
SLUNÍČKA 28
RYBIČKY 25
ŽABIČKY 20
Adresa
Kollárova 1260
250 82 Úvaly

Webové stránky
www.mskollarova.cz

Telefonní spojení
Tel.: 281981678 (školní jídelna, ředitelna)
Tel.: 739 631 687 (Hájková Jana- ředitelka MŠ)
Tel.: 281861791 (hlavní budova – 7.00 – 17.00)
Tel.: 733 318 643 (nová budova- 6.30 – 17.00)
Tel.: 739 005 137 (vedoucí stravovny)

Den otevřených dveří a zápis

Den otevřených dveří se koná v obou školách 13.3.2014 v dopoledních hodinách od 10:00 do 11:30 a dále pak od 15:00 do 17:00 hodin. Zápis se koná o týden později 20.3.2014, jen v budově MŠ Kollárova 1260, kde se budou přijímat vyplněné přihlášky. Zápis bude umožněn v následujících časech: dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 17:00 hodin. Oficiální letáček:

Zápis dětí do mateřské školy v Úvalech (2014)

Zápis dětí do mateřské školy v Úvalech (2014)

Aktuální stav

V současné době se řeší problém s nedostatkem míst v mateřských školách pro děti mladší čtyř let. Je to mimo jiné i v důsledku nově se přistěhovalých obyvatel. Předpokládá se, že nově bude přijato 60 – 70 dětí ve školním roce 2014/2015. Jistotu na přijetí čtyřletého dítěte do školky mají rodiče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Úvalech. U tříletých dětí je přijetí do školy omezeno. Jedná se pouze o předpokládaný stav, aktuální informace budou známy po zápise v březnu. Pokud by se však na některé děti nedostalo, nezbude již zřejmě moc času na nějaké alternativní řešení, se kterým by mohlo město přijít na pomoc rodičům.

Výstavba nové mateřské školy Cukrovar

Projekt výstavby nové mateřské školy v Úvalech má vyřešit problém s nedostatkem míst pro děti předškolního věku. Stavba bude situována na nezastavěné parcele č. 369/1 v Úvalech. Výstavba bude rozdělena na tři etapy. V první etapě bude vybudována kuchyně a dvě sekce školy pro celkem 50 dětí. Půdorys první etapy si můžete prohlédnout: zde.
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou stanoveny na 25 miliónů korun. Z této částky město zaplatí 5 miliónů korun a zbylých 20 miliónů bude z dotací fondů Evropské unie. Dostavění dalších dvou sekcí je naplánováno v etapě 2 a 3. Tím se kapacita školy navýší na 100 dětí. Termín výstavby zbylých dvou etap je však zatím v nedohlednu.
Momentálně se projekt: „Nová MŠ Cukrovar“ nachází ve fázi, kdy se město snaží získat dotaci. Žádost vyřizuje Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (zkráceně ROP SČ). První žádost podaná 30. 9. 2013, získala nedostatečný počet bodů a nepostoupila tak do dalšího kola. Stalo se tak z důvodu vysokého finančního nákladu na jedno dítě. To bylo ovlivněno především cenou vybavení kuchyně a slunečních kolektorů. Nyní se bude předkládat nový přepracovaný projekt se sníženým nákladem na dítě, který se musí podat do 20. 2. 2014.

Architektonická studie MŠ Cukrovar: ZDE
Další informace můžete získat na stránkách města: www.mestouvaly.cz – výstavba MŠ Cukrovar