NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Řešení parkování v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic
regulace-parkovani

Řešení parkování v Husově ulici a na nám. Arnošta z Pardubic

Řešení parkování v Husově ulici a na náměstí bude spočívat v omezení parkování na 1 hodinu bez poplatku v pracovní dny od 7 do 17 hod. Cílem je vyřešení dostupnosti obchodů a restaurací v této lokalitě pro zákazníky a vytlačení dlouhodobě parkujících vozidel (tj. potlačení funkce záchytného parkování pro nádraží). Po tomto opatření volají již dlouhou dobu vlastnící provozoven a nemovitostí v této oblasti.

Současně bude z důvodů bezpečnosti a prevence kolizních situací omezeno stání (parkování) pouze na vyhrazená parkovací místa. Ze stejného důvodu bude parkování v horní části ulice změněno ze šikmého zpět na podélné stání.

Zřízení parkoviště u ZŠ částečně vyřeší nedostatek parkovacích míst na náměstí. Hlavním účelem realizace parkoviště je ale zabránit nepřehledným a nebezpečným situacím při dopravě žáků ZŠ v ranních a odpoledních hodinách do školy a po skončení vyučování. To znamená, že parkoviště bude ve špičce fungovat jak K+R, ostatní době jako parkoviště s omezeným stáním na 1 hod.

Rozpracovanost

Dne 17. 4. 2013 byla vystavena objednávka na zpracování studie v několika variantách na parkoviště u ZŠ v Úvalech u firmy PONTEX, spol. s.r.o. Tato firma zpracovala pět variant. Dne 26. 8. 2013 Výbor pro výstavbu a investiční komise vybrali varianty C a D k dalšímu posouzení. Dne 26. 9. 2013 Zastupitelstvo města doporučilo pokračovat ve variantě C – vjezd na parkoviště z ulice Podhájí ve vzdálenosti cca 35 m od křižovatky s ul. Riegerova. Výjezd je na ulici Riegerova ve vzdálenosti cca 6 m od přechodu pro chodce do základní školy. Celkem je na parkovišti 21 míst.

Další informace

Předpokládaná cena: 1.500.000 Kč
Předpokládaný termín: 1. listopadu 2014, veřejná diskuse 3.9.2014, 18:00, DPS

 Nové parkoviště u ZŠ

Text převzat z: www.mestouvaly.cz
Parkoviště u ZŠ – varianta C: Uvaly_parkoviste_varianta_C.pdf