NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Modernizace trati Úvaly, stav k 28.9.2014
thumbnail

Modernizace trati Úvaly, stav k 28.9.2014

Most Na Spojce

Byla kompletně snesena polovina mostu pod sudou skupinou, výstavba nového deskového mostu byla zahájena betonáží opěr.

Oproti stavu z fotogalerie k 28.9., ke dni publikování článku jsou již na opěry položeny ocelové nosníky.

Žst. Úvaly

Práce v sudé skupině gradují. Prostor mezi L-prefabrikáty je částečně zasypán, zde vyroste druhé, ostrovní nástupiště. Výstavba nového podchodu pokračuje, na část stávajícího podchodu pod lichou skupinou navazuje stavební jáma, ve které bude vybudována nová část podchodu od ostrovního nástupiště pod 4.SK a dále k dolní části Úval. Připomínám, že nový podchod by měl být otevřen již 20.10.2014, což se zdá být asi stejně reálné, jako termín dokončení zastávky Praha-Běchovice – střed.

Přejezd Husova

Budování podchodu pod 2.SK pokračuje, samotný tubus podchodu je již vybetonován. Přejezd zatím beze změn.

Most Výmola

Oprava mostu pod snesenou 2.SK (tedy toho mladšího, betonového) je již v plném proudu. Odbourána je římsa a v prostoru nad odhalenou klenby se již připravuje betonáž nové železobetonové desky. Následně tato deska spolu s novou římsou vytvoří vanu pro průběžné štěrkové lože. Spodní stavba bude sanována, lešení již stojí.

Fotogalerie popsaného úseku:

Fotografie a text: Martin Flohr
Článek převzat z: www.4koridor.cz