NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Modernizace trati Úvaly, stav 23.11.2014
DSC05849-1

Modernizace trati Úvaly, stav 23.11.2014

Most Na Spojce

Sudá polovina mostu je dokončená, kolejový rošt 2.SK položený, chybí jen zábradlí na římse.

Žst. Úvaly

Na běchovickém zhlaví probíhá pokládka kolejového roštu 2.SK (nový svršek) a 4.SK (recyklovaný svršek).

Ostrovní nástupiště mezi 2.SK a 4.SK pomalu získává finální podobu, část blíže českobrodskému zhlaví však stále není zasypaná, končí někde v úrovni podchodu.Konstrukce zastřešení je dokončená, čeká se na krytinu.

Přejezd Husova

Přejezd stále v původním stavu, podchod je již zasypáván.

Most Výmola

Betonáž nové železobetonové desky se zdá být téměř dokončená. Pokračuje betonování římsy.

Fotogalerie popsaného úseku:

Fotografie a text: Martin Flohr
Článek převzat z: www.4koridor.cz