NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Z historie Úval

Z historie Úval

Úvaly na dobových pohlednicích II

uvaly-dobova-pohlednice-mix

Přinášíme vám volné pokračování článku Úvaly na dobových pohlednicích. Pro snazší rozpoznání míst jsme se pokusili k většině napsat krátký popisek (pod každou pohlednicí je uveden i rok). Budeme rádi, když naše znalosti doplníte, popřípadě opravíte pomocí komentářů pod článkem. Na této pohlednici vidíme pohled od železničního viaduktu směrem na náměstí, uprostřed budovu nynější restaurace Trincea. A takto dříve vypadal ...

celý článek »

Úvaly na dobových pohlednicích.

e457

Dobových pohlednic Úval se dá kupodivu sehnat docela slušné množství, ať už po různých antikvariátech nebo na internetových aukcích. Dají se koupit za pár korun, ale také za několik stovek. Dají se sehnat v různé kvalitě. Dají se sehnat prošlé poštou s poštovní známkou a razítkem dané doby, nebo se dají sehnat i čisté-nepoužité. Záleží také na tom, v jaké ...

celý článek »

Ukázka z knihy Posvátná místa království Českého z r. 1908.

uvaly-kostel

Antonín Podlaha: Posvátná místa království Českého. Podnázev: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvát. soch, klášterů i jiných pomníků katol. víry a nábožnosti v království Českém. Rok vydání: 1908. (ukázka z knihy). Ouvaly (Úvaly), fara. Patron beneficia: Náboženská matice. Patron kostela: kníže z Liechtensteinu. Duchovní správu vede farář. Na osadě jest 1250 kat., 19 evang., 23 židů. K farnosti patří: městys ...

celý článek »

Z historie Úval

z-historie-uval

První doložená zmínka o dnešním městě Úvaly (původně Uval, Úval, Ubal, Unfal, Auwal, Ouvaly) pochází již z roku 1290, kdy je doložena existence starobylé vsi Uval v majetku pražských patriciů, od roku 1300 je již zmiňováno tržní městečko, od roku 1361 v poddanském vztahu ke škvoreckému panství vladyckého rodu Olbramoviců (původně starého pražského patricijského rodu). Doslova „za úvalskými humny“ nejpozději ...

celý článek »

Ouvaly – popis městyse 1

ouvaly-popis-mestyse

Ukázky z knihy Ouvaly – popis městyse a okolí a náčrt historický od p. Aloise Dostála vydané v roce 1914. Text je ponechán v původní verzi, bez úprav. OUVALY Popis městyse a okolí a náčrt historický. Napsal Alois Dostál. (Otisk ze Sborníku Historického kroužku roč. XV.) V Praze,   1914. Tiskem knihtiskárny družstva Vlast, – Nákladem vlastním. Ouvaly. Popis městyse a okolí a náčrtek ...

celý článek »

Ouvaly – popis městyse 2

ouvaly-popis-mestyse

  Ouvaly. Popis městyse a okolí a náčrtek historický NAPSAL ALOIS DOSTÁL. V Praze, 1914 pokračování 1.části: Prostřed socha P. Marie s Ježíškem, nejvýše nejsv. Trojice s anděly, po stranách sochy sv. Josefa a Joachima. Dříve bývaly na oltáři dva obrazy na dřevě malované; větší Zvěstování P. Marie a menší Bůh Otec, žehnající v oblacích. Nyní na stěnách jsou zavěšeny. ...

celý článek »

Ouvaly – popis městyse 3

ouvaly-popis-mestyse

  Ouvaly. Popis městyse a okolí a náčrtek historický NAPSAL ALOIS DOSTÁL. V Praze, 1914 pokračování 2.části: Hostýn. (Hostín, Hostyna), rodiště Arnošta z Pardubic,*) dvůr, čtvrt hodiny od Ouval vzdálený, má 165.66 ha výměry. Celá stráň ode dvora až ke mlýnu sluje Hostýň, stráň od Ouval k Hodovu Holá Hostýň. Kde byla tvrz, nelze udati. V levo ode dvora je ...

celý článek »

Husitské stopy na Úvalsku

husitesk-stopy-uvaly

Husitské stopy na Úvalsku Husitská doba symbolizuje v naší historii významné revoluční tradice českých zemí. I na Úvalsku se však při pokusech vyjasnit některé skutečnosti setkáváme s nedostatečnou podporou zachovalých pramenů a literatury. Proto, tak jako písemné informace o nejstarším období Úval a okolí, tak i informace o období husitských válek a nepokojů, jsou často kusé a ne vždy plně ...

celý článek »

710 let Arnošta z Pardubic

710let-arnost-z-pardubic

V letošním březnu si nejen v Úvalech připomínáme 710. výročí pravděpodobného narození Arnošta z Pardubic. Stávající poznatky ukazují, že okolnosti narození Arnošta z Pardubic, budoucího biskupa a prvního arcibiskupa pražského, na kterého si určitě právem činí nárok i naše město Úvaly, jsou stále nejasné, mlhavé, bez pádných argumentů a ani soudobí historikové – odborníci na středověk, nejsou jednotného názoru. Ve ...

celý článek »