NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Z historie Úval (stránka 2)

Z historie Úval

Pomník Arnošta z Pardubic v Úvalech

pomnik-arnosta-z-pardubic

Článek převzat se svolením ze stránek www.kpp.iipardubice.cz, Klubu přátel Pardubicka. Pomník Arnošta z Pardubic v Úvalech u Prahy Na den 30. června 1864 připadlo pětisté výročí úmrtí prvého pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V Kladsku, kde je podle svého výslovného přání pohřben, byly připravovány velké slavnosti pod záštitou Bedřicha kardinála Schwarzenberga, primase českého. Podobně se připravovala i Praha a Roudnice, kde ...

celý článek »

Zpěvácký spolek Smetana

zpevacky-spolek-smetana

Konec tíživého období v dějinách českých zemí, charakterizovaného tzv. bachovským absolutismem v celé tehdejší rakouské monarchii, přinesl revoluční rok 1848. I když revoluce skončila porážkou revoltujících, zejména vysokoškolských studentů, tak ve svém důsledku přispěla ke zrušení roboty a k rozvoji politické a zejména spolkové činnosti v širokém měřítku. Po celé období od 60. let 19. století byly zakládány první měšťanské ...

celý článek »

185 let od založení čtenářského spolku v Úvalech

185-ctenarsky-spolek-uvaly

Je dobré si připomenou i jedno z významných kulturně vzdělávacích výročí Úval, které dokresluje vztah úvalských občanů k českému jazyku a literatuře na počátku 19. století, kdy v celém tehdejším Českém království sílily tendence národního probuzení, odmítání poněmčování českého národa a obracení se k bohatým českým tradicím. V lednu 2005 tomu bylo 185 let, co z iniciativy úvalského mlynáře Františka ...

celý článek »

O Kouřimském kraji (z knihy od B. Balbína)

krasy-bohatstvi-ceske-zeme

O Kouřimském kraji Ukázky z knihy Bohuslava Balbína (1621-1688)  „Krásy a bohatství české země“ (vydalo nakl. Panorama v roce 1986) O Kouřimském kraji, jaký je jeho tvar, význačná města, městečka a panství. Jeho hranice a jeho bohatství. Ze všech krajů je Kouřimský odedávna považován za nejstarší, a to pro starobylost města Kouřimi, kterou mnozí ztotožňují s Ptolemaiovou Kasurgis. Kouřim měla svá dávná knížata, ...

celý článek »

Obrázek z Českobrodska

cesky-lid

Ze selské kuchyně. Obrázek z Českobrodska. Podává F. V. Vykoukal. Pátráme-li po význačných známkách v životě a v povaze lidu, shledáme, že většina jich podmíněna jest rázem kraje, ve kterém lid ten bydlí, a zaměstnáním, jemuž převážnou většinou svou jest oddán. Zvyky a obyčeje, slavnosti výroční, pověry a p. plynou z těchto podmínek právě jako kroj a zařízení obydlí, jako ...

celý článek »

Úvaly jindy a nyní 3

uvaly-jindy-nyni

Z historie Úval (úryvky z knihy Úvaly jindy a nyní od autorů p. Otakara Brože a p. Václava Sommera vydané v roce 1929 nákladem Místní školní rady v Úvalech) část třetí (a poslední)   Václav Sommer – Městský úřad v Úvalech Úvalská obec měla ještě na počátku 19. století svou radnici. Říkalo se jí rychta, obecní domek i pastouška. Roku 1713 měla číslo ...

celý článek »

Geologická stavba širšího okolí Úval.

zivly-zeme-uvaly

Geologická stavba širšího okolí Úval (ukázka z článku Lucie Vančurové, časopis Živly země, 2001) LOKÁLNÍ GEOLOGIE – ÚVOD. Krajina, kterou jsem si vybrala ke svému pozorování je po geologické stránce velmi rozmanitá. Zatímco v okolí se nacházejí rozsáhlá území s jedním druhem podloží, na vybraném úseku se podloží střídá skoro každých několik metrů. Celkově však geologická stavba širšího okolí Úval patří ...

celý článek »