NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Články pro tag: Dr. Vítězslav Pokorný

Články pro tag: Dr. Vítězslav Pokorný

Z historie Úval

z-historie-uval

První doložená zmínka o dnešním městě Úvaly (původně Uval, Úval, Ubal, Unfal, Auwal, Ouvaly) pochází již z roku 1290, kdy je doložena existence starobylé vsi Uval v majetku pražských patriciů, od roku 1300 je již zmiňováno tržní městečko, od roku 1361 v poddanském vztahu ke škvoreckému panství vladyckého rodu Olbramoviců (původně starého pražského patricijského rodu). Doslova „za úvalskými humny“ nejpozději ...

celý článek »

Husitské stopy na Úvalsku

husitesk-stopy-uvaly

Husitské stopy na Úvalsku Husitská doba symbolizuje v naší historii významné revoluční tradice českých zemí. I na Úvalsku se však při pokusech vyjasnit některé skutečnosti setkáváme s nedostatečnou podporou zachovalých pramenů a literatury. Proto, tak jako písemné informace o nejstarším období Úval a okolí, tak i informace o období husitských válek a nepokojů, jsou často kusé a ne vždy plně ...

celý článek »

710 let Arnošta z Pardubic

710let-arnost-z-pardubic

V letošním březnu si nejen v Úvalech připomínáme 710. výročí pravděpodobného narození Arnošta z Pardubic. Stávající poznatky ukazují, že okolnosti narození Arnošta z Pardubic, budoucího biskupa a prvního arcibiskupa pražského, na kterého si určitě právem činí nárok i naše město Úvaly, jsou stále nejasné, mlhavé, bez pádných argumentů a ani soudobí historikové – odborníci na středověk, nejsou jednotného názoru. Ve ...

celý článek »

Zpěvácký spolek Smetana

zpevacky-spolek-smetana

Konec tíživého období v dějinách českých zemí, charakterizovaného tzv. bachovským absolutismem v celé tehdejší rakouské monarchii, přinesl revoluční rok 1848. I když revoluce skončila porážkou revoltujících, zejména vysokoškolských studentů, tak ve svém důsledku přispěla ke zrušení roboty a k rozvoji politické a zejména spolkové činnosti v širokém měřítku. Po celé období od 60. let 19. století byly zakládány první měšťanské ...

celý článek »

185 let od založení čtenářského spolku v Úvalech

185-ctenarsky-spolek-uvaly

Je dobré si připomenou i jedno z významných kulturně vzdělávacích výročí Úval, které dokresluje vztah úvalských občanů k českému jazyku a literatuře na počátku 19. století, kdy v celém tehdejším Českém království sílily tendence národního probuzení, odmítání poněmčování českého národa a obracení se k bohatým českým tradicím. V lednu 2005 tomu bylo 185 let, co z iniciativy úvalského mlynáře Františka ...

celý článek »