NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Klánovický les v akutním ohrožení
logo

Klánovický les v akutním ohrožení

V rámci kauzy výstavby (rozšiřování) golfového hřiště v Klánovickém lese byl na stránkách Strany zelených uveřejněn článek, který zde z tohoto webu se svolením přebíráme:

Státní podnik Lesy České republiky uzavřel smlouvu s nedůvěryhodnou firmou Forest Golf Resort Praha bez výběrového řízení

V tomto týdnu se v médiích objevila zpráva, že státní podnik Lesy ČR podepsal se společností Forest Golf Resort Praha, a. s. smlouvu o smlouvě budoucí na využití pozemků v Klánovickém lese. Firma zamýšlí vykácet část lesa, který je nyní v majetku státu, a vybudovat zde golfové hřiště. „Proti jsou místní občané, vedení klánovické radnice, občanská sdružení i pražská krajská organizace Strany zelených.

Předsedkyně klánovické SZ Zorka Starčevičová k tomu říká: „Ze strany Lesů ČR se jedná o neférové jednání. K podpisu smlouvy o smlouvě budoucí došlo jen 4 měsíce poté, kdy generální ředitel s. p. Lesy ČR písemně ujistil starostu Klánovic Ladislava Hrabala (SZ), že lesní pozemky v Klánovickém lese Lesy ČR nehodlají prodat ani pronajmout.“

K podpisu smlouvy došlo bez jakéhokoliv výběrového řízení. Společnost Forest Golf Resort Praha, a. s. navíc není důvěryhodným partnerem a je s podivem, že si tyto okolnosti LČR neprověřily. FGRP, a. s. nebyla letos přijata mezi členy České golfové federace, protože vede soudní spor o 8 milionů korun nedoplatku s motolským Golf Clubem Praha.

Záměr výstavby hřiště zasahuje do přírodně cenné oblasti, která byla zařazena do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. I nejmenší varianta golfového hřiště má mít rozlohu 20 fotbalových hřišť a způsobí vykácení až 20 000 stromů.

„Do 12 km okolo Klánovic je již dnes v provozu či ve výstavbě 90 golfových jamek. Je absurdní, aby padly tisíce stromů kvůli dalším 9 jamkám, když současně pražský magistrát připravuje rozsáhlý a velmi drahý plán na výsadbu lesního pásu okolo města,“ říká starosta městské části Praha-Klánovice a kandidát do Senátu za Stranu zelených Ladislav Hrabal.

„Zastupitelstva městských částí Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje a středočeských obcí Šestajovice a Úvaly se jednoznačně vyslovila pro to, aby Klánovický les zůstal lesem. Petici za zachování lesa podepsalo přes 22 500 lidí. Je smutné, když demokraticky zvolení zastupitelé a veřejnost nejsou respektováni a když při rozhodování úředníků o státním majetku převáží tlaky lobbistů.“ dodává Hrabal.

„Ignorování názorů veřejnosti ze strany státního podniku Lesy ČR je pro nás výzvou k razantním akcím. Budeme ostře sledovat každý krok úřadů, Lesů ČR i podnikatelů z firmy FGRP, a. s. O ničem ještě není definitivně rozhodnuto, boj za záchranu Klánovického lesa pokračuje. Věřím, že celistvost Klánovického lesa nakonec uhájíme před komerčními zájmy golfových podnikatelů,“ zdůrazňuje starosta Hrabal.

O případ Klánovického lesa se zajímá jak předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřina Jacques, tak místopředseda vlády Martin Bursík, kteří 20. 6. 2008 budou v Klánovicích besedovat s místními občany o zachování lesa.

Výzvu za záchranu Klánovického lesa už podepsalo 22 500 občanů (http://www.ujezdskystrom.info).

Znění žádosti společnosti Forest Golf Resort Praha, a. s. o posouzení vlivu golfového hřiště na životní prostředí je možno najít na internetové adrese: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP216

V Praze dne 5.6.2008

Originál článku, (převzato od): Strana Zelených, Hlavní město Praha http://praha.zeleni.cz/