NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Sport > SK Úvaly – z historie fotbalového klubu.
skuvaly_historie

SK Úvaly – z historie fotbalového klubu.

Zhruba v polovině roku 2009 vyjde knížka o historii a současnosti úvalské kopané. Při té příležitosti bychom Vám chtěli, pokud jste ještě článek na fotbalových stránkách nečetli, krátkou ukázkou připomenout něco z její historie:

Nadšení pro fotbal se začalo projevovat v Ouvalech už v roce 1918. Místní skupina dvacetiletých mladíků chodila hrát na louky a na plácek před bývalým kinem „LIDO BIO“. Kopací míč v té době byl pouze sen a tak se hrálo s tak zvaným „hadrákem“. Výsledkem těchto pravidelných setkání mladíků bylo svolání porady na 30. 3. 1919 v hotelu Křovák. Účelem této schůzky bylo vytvořit společnost, v níž by každý pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhal k tomu, aby bylo možno zakoupit alespoň jeden kopací míč, později snad i další potřeby nutné pro provoz kopané. A tak bylo po dlouhé debatě ustanoveno „komité pro založení sportovního klubu v Kubalech“. Komité pak na další schůzi upravilo název na Sportovní Klub Ouvaly.

Po několika trénincích mužstvo nastoupilo na hřišti Klánovic. Očekával se velký náklad, ale mužstva se rozešla remízou 3:3. Mužstvo nastoupilo v sestavě: Suss F., Horálek, Šmíd, Mestek V., Suchomel, Těšík, Řepka, Kunc, Štibínger, Malina, Suss L.

Peníze na činnost se sháněli špatně a tak přišel nápad hrát divadlo. Po představeních byl pořádán tanec. Úspěch divadla byl jak společenský, tak i finanční.

V srpnu 1919 pronajalo obecní zastupitelstvo klubu pozemek u lesa na dobu deseti let. Denně se na úpravě hřiště pracovalo, aby mohlo být otevřeno dne 19. 10. 1919 zápasem s SK Pečky. Naše mužstvo zvítězilo 8:2. Na první zápas se přišlo podívat 300 diváků.

Od roku 1920 až do roku 1925 klub přežíval jen s největším vypětím.

13. 1. 1925 byl klubem uspořádán v hotelu Komberce I. karneval sportovců, jehož tradice přetrvává dodnes. V tomto roce se také velkou měrou dobudovalo hřiště a prodloužila se nájemní smlouva do roku 1935.

18. 4. 1926 bylo otevřeno již ohrazené hřiště zápasem s representační XI. Svazu čs. rotmistrů.

Až do roku 1928 hrál fotbalový klub jen přátelské zápasy a teprve v tomto roce se rozhodl vstoupit do mistrovské soutěže. Od tohoto roku byl název obce změněn na Úvaly a tak i název klubu na S. K. Úvaly.

Rok 1929 byl rokem desetiletého trvání klubu a 27. 4. téhož roku pojmenovalo obecní zastupitelstvo ulici u hřiště jménem Guth Jarkovského, zasloužilého předsedy čs. olympijského výboru. Na oslavu desetiletého trvání klubu sehrálo naše mužstvo zápas s německým klubem B. S. V. Neugersdorf.

V roce 1930 bylo přikročeno ke stavbě klubovny, která byla dne 23.5. dokončena. V tomto roce postoupilo mužstvo do II.třídy, ve které vydrželo šest let. V roce 1936 postoupil úvalský fotbal do I.B třídy. Zde vydržel pouze dva roky a sestoupil. O rok později v jubilejním roce 1939 se však vrátil do I.B třídy, kde vydržel až do roku 1952.

V roce 1949 se u příležitosti 30. výročí založení klubu sehrálo přátelské utkání s ligovými hráči Bohemians. Naše mužstvo po boji prohrálo 4:6. Do utkání nastoupili v sestavě: Vacek, Matěj, Bosák, Sinecký, Hora, Roučka, Ostrovský, Třešňák, Čihák, Landa, Hála.

Sezona 1953-1954 patřila k těm lepším. „A“ mužstvo postoupilo do krajské soutěže a dorost se stal okresním přeborníkem.

Dalšího úspěchu naše mužstvu dosáhlo v roce 1958 postupem do I.A třídy. Většinou nastupovalo v sestavě: Vavřík, Zach, Hála, Král, Burzanovský, Kolátor, Hájek, Brojír, Hamermayer, Roučka, Týbl.

V rámci 40. výročí založení klubu sehrálo „A“ mužstvo přátelský zápas s ligovým mužstvem Sokolova, které prohrálo po dobrém výkonu 4:8.

Po pětiletém učinkování v I.A třídě přišel největší sportovní úspěch klubu. V roce 1964 postoupilo náš tým do krajského přeboru t.č. třetí nejvyšší soutěže v republice. Zasloužili se o to tito hráči: Bartalský, Brojír, Chocholouš, Kahún, Kočárník, Konopásek, Kumprecht, Oliva, Roučka, Schwarz, Smolík, Šelíř, Valent, Vavřík, Veselý a trenéři: Franěk a Hladík.

V tomto roce byla provedena rekonstrukce dřevěné tribuny. Brigádnickou činností byla zhotovena zcela nová moderní tribuna a také časomíra. Tím na delší dobu úspěchy klubu skončili a nastalo období útlumu. Mužstvo dospělých postupně klesalo až do III.třídy okresu. Za zmínku stojí pouze práce s mládeží, kde došlo k postupu žáků do krajské soutěže v roce 1984 a dorostu o rok později. Obě mužstva hrála krajské soutěže dva roky.

Až v roce 2000 byl zvolen nový výbor SK Úvaly, který se rozhodl navrátit klub do míst tam, kam by měl patřit. Všem bylo jasné, že se nejedná o lehkou práci. Tým dospělých hrál III.třídu. V oddíle působilo pouze jedno žákovské družstvo. Hřiště bylo nejhorší na okrese a kabiny v havarijním stavu. Prvním důležitým krokem výboru bylo využití možnosti k administrativnímu postupu „A“ týmu do okresního přeboru v létě roku 2000. Přes špatný vstup do soutěže, kdy jsme po 7. kole byli poslední se čtrnácti bodovou ztrátou na první místo, jsme na konci ročníku postupovali do I.B třídy krajské soutěže…

Se svolením převzato ze stránek SK Úvaly.
Zájemci o knihu se mohou informovat u pana Josefa Krutského.
Celý článek a další fotografie z historie na: www.skuvaly.cz