NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Den Země na Klepci IV
den_zeme1

Den Země na Klepci IV

Zveme Vás na Den Země na Klepci IV – 17. dubna 2010 od 14 hodin

Před rokem se na vrchu Klepci u Přišimas uskutečnil 3. ročník regionální kulturní akce Den Země na Klepci, jíž se zúčastnilo téměř 600 návštěvníků. Ve 14 hodin zahájilo program vyzvánění na 600 let starý kostelní zvon, po něm nastoupili vlajkonoši z Otevřených Úval. První slova zazněla z knihy Krajinou čertovy brázdy, byly připomenuty první písemné zmínky obce Přišimasy (700 let) a Horky (730 let). Dále následovala MŠ Škvorec s vítáním jara, tradiční dramatizace pověsti O slouhovi a zlé selce v podání Milana Bednáře a Petry Kyselové, prezentace dřevěné turistické známky „Klepec“ a křest publikace Drobné památky v Úvalech a okolí Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí.
Jedním z hlavních bodů akce bylo komunitní plánování výsadby stromořadí podél polní cesty mezi částmi Klepec I. a Klepec II., na které Region Pošembeří zažádal o dotaci z grantu Strom života „Nadace Partnerství“. Příchozí hlasovali pro nejoblíbenější druh stromu vhodný pro alej a děti z MŠ Tismice s občanským sdružením SOSák vytvořily fiktivní stromořadí z malovaných stromů z papíru. 15. listopadu 2009 byl projekt završen a na Klepci bylo za účasti 150 návštěvníků vysazeno 40 nových třešní.
V průběhu programu byl otevřen dětský lunapark s trampolínou a probíhaly vědomostní i dovednostní soutěže. Samozřejmostí byl stánek s občerstvením (pivo, bramboráky, klobásy) i cukrová vata, balónky a hračky pro nejmenší. Na závěr probíhalo opékání špekáčků, které věnovala sponzorským darem Škvorecká uzenina Romana Švejdy. Pro návštěvníky bylo po celou dobu konání akce otevřeno „stanové městečko“, kde místní sdružení a obce nabízely: turistické známky „Klepec“ a „Tismice“, publikace Drobné památky v Úvalech a okolí a Krajinou Čertovy brázdy, Klub žen nabízel koláčky, zahradníci z Limuz květiny a další. Region Pošembeří zde prezentoval program „Zelená úsporám“, jehož prostřednictvím mohli zájemci získat finanční podporu při zateplení budov apod. Akce byla zakončena slavnostním zapálením vatry zástupci obcí se zápalníky a vlajkonoši pod režií skautů z Úval. Rituál zapálení čtyř ohňů vykonali starostové obcí: Hradešín, Přišimasy, Tismice a města Úvaly.

I letos chceme na tradici setkávání se na vrchu Klepci navázat. 28. ledna se uskutečnila první organizační schůzka zástupců obcí Přišimasy, Tismice a družení Klubu žen Přišimasy a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, kteří se seznamovali s přípravami letošní akce, řešením nedostatků z minulých akcí a nastíněním přibližného programu. Termín akce byl navržen na sobotu 17. dubna 2010 od 14 hodin. Dovolujeme si Vás touto formou pozvat ke spoluúčasti na dnes již tradiční regionální akce. Obracíme se na Vás, kteří máte v rámci své obce, soukromé společnosti, občanského sdružení, nebo mateřské a základní školy zájem představit a prezentovat veřejnosti svou činnost a domácí produkty. Zveme mezi nás i folkové nebo country hudebníky a přátele místního regionu. Tato akce není přístupná pouťovým stánkům a atrakcím. Kontaktujte koordinátora akce Jana Psotu ml., na čísle 722 146 983, nebo emailu: info.drobnepamatky@email.cz.

článek, foto: Jan Psota ml.
Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí: www.klubuvaly.wz.cz