NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Z historie Úval > O Kouřimském kraji (z knihy od B. Balbína)
krasy-bohatstvi-ceske-zeme

O Kouřimském kraji (z knihy od B. Balbína)

O Kouřimském kraji

Ukázky z knihy Bohuslava Balbína (1621-1688)  „Krásy a bohatství české země“ (vydalo nakl. Panorama v roce 1986)

O Kouřimském kraji, jaký je jeho tvar, význačná města, městečka a panství. Jeho hranice a jeho bohatství.

Ze všech krajů je Kouřimský odedávna považován za nejstarší, a to pro starobylost města Kouřimi, kterou mnozí ztotožňují s Ptolemaiovou Kasurgis. Kouřim měla svá dávná knížata, kterých se někdy obávala i Praha…
Jdeme-li tedy z Prahy na východ, ať už ze Starého nebo Nového Města, naskytne se nám právě Kouřimský kraj. Jestliže se nemýlím, má ten kraj podobu koňské hlavy s uzdou, na čele koně totiž sedí Praha, tam kde jsou uši, rozkládají se místa severně od Prahy, huba s uzdou se táhne až k Voticím, ostatní pak vytváří hlavu a šíj…
V tomto Kouřimském kraji jsou tři svobodná královská města: Kouřim, Kolín a (Český) Brod, o nichž pojednáme. Městečka královské komory jsou tato: Jílové se zlatorudnými doly, město Brandýs s hradem nad Labem (o něm v pojednání o hradech), Přerov (nad Labem), kdysi majetek Šelmberků, později Starého Města pražského, nyní královské panství, Labský Kostelec či Kostelec nad Labem (ba přímo na samém Labi, dobře opevněné místo, proslulé několika bitvami), Zápy (rodiště Stránského), Sadská, kde kdysi stál přičiněním zázraku sv Apolináře kolegiátní kostel, později klášter mnichů augustiánů.
Šlechtická panství jsou tato: Klecany, kde se vykládá žertovná povídačka o zvonech, jež se přestěhovaly do Boleslavi, Klučov, Kounice (po nich se jmenuje urozená hraběcí rodina), Cerhenice, Zásmuky, Koloděje, Uhříněves, Rataje, Šternberk založený Šternberky, Kostelec nad Černými lesy (o něm v oddílu o hradech), Pyšely, Hrádek nad Sázavou (Komorní Hrádek), Líšno, což jsou jednak samotné hrady, jednak městečka. Městečka Domašín, Benešov pánů Hodějovských, klášter sv. Prokopa nad Sázavou, proslulý zázraky; jeho opatem je královský prelát. Úvaly, rodiště svatého Prokopa, Hostýň, zbořený hrádek u Úval, v němž se narodil pražský arcibiskup Arnošt, Konopiště (o něm mezi hrady), Vlašim (odtud přijala své jméno panská rodina Vlašimských), Jenštejn (kdysi hrad pánů téhož jména), Bystřice, Janovice zvané Uhlířské, Jankov (místo neblahé bitvy z roku 1644), Chotýšany, Štěpánov, Kácov, Machovice, Štiřín, Škvorec (odtud vzešla kdysi urozená rodina pánů Škvoreckých), Říčany (původní sídlo Říčanských), Plaňany, Nehvizdy (s nebezpečným lesem, který přináší utrpení pocestným; druhý takový les, jménem Vidrholec, je u Úval směrem k Brodu), Břežany, a to dvojí (Dolní, Panenské), Čestinkostel, Chocenice, Chrást (Chrast je v Chrudimském kraji), Kolovraty (sídlo panské rodiny téhož jména), Květnice (první sídlo starodávné rytířské rodiny Maternů), Louňovice (kdysi klášter premonstrátek pod vedením opata), Lobkovice…
Obzvláštním bohatstvím Kouřimského kraje je množství lesů, jejichž užitek plyne většinou do královského města Prahy. Po Sázavě a po Vltavě se z nich ustavičně plaví vory a přivážejí dřevo, obilí a ostatní zboží, jež se potom ve městě prodává…