NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Den Země na Klepci IV.
den_zeme_2010-klepec1

Den Země na Klepci IV.

Den Země na Klepci IV.
Tisková zpráva.

Na Klepec zavítalo 700 návštěvníků
Přípravy Dne Země na Klepci započaly 28. ledna, kdy občanská sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, Klub žen Přišimasy, obec Přišimasy a obec Tismice svolali organizační schůzku, při níž seznamovali místní občanská sdružení, školy a obce s návrhem pokračování této úspěšné regionální kulturní akce. Byly řešeny nedostatky z minulých akcí a nakonec nastíněn konečný program.

O slunné sobotě 17. dubna 2010 se od 10 hodin scházeli a sjížděli z různých stran organizátoři, úvalští skauti a dobrovolníci, aby založili stanové městečko a připravili Klepec pro konání akce. Skauti z Úval předávali příchozím na přístupových cestách volné vstupenky, na které mohli návštěvníci vyhrát zajímavé ceny. Čtvrtý ročník zahájilo ve 14:15 hodin připomenutí tragické letecké havárie, při níž zahynuli polští občané s prezidentem Lechem Kaczynskim. Na Klepci byla před kamenem Slouhou tato památka uctěna minutou ticha a městská garda Český Brod vypálila smuteční salvu. Druhá salva ohlásila pokračování programu, bohužel bez ozvučení.
Za hřmění bubnů vlajkonoši z Otevřených Úval, zbrojnoši a lancknechti městské gardy Českého Brodu přivítali 6 zástupců okolních obcí u prezentace obecních symbolů. Každý z přítomných pronesl o znaku a vlajce své obce krátkou řeč a sice: Ing. Antonín Rubín (Škvorec), Jakub Nekolný (Český Brod), Pavel Frank (Přišimasy), Pavel Běloch (Hradešín). Za Úvaly pronesl zdravici bývalý starosta města Ing. Ivan Černý. Starostka Ing. Martina Zdražilová představila jeden ze tří návrhů nového znaku Tismic, který čeká na dopracování a schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Další část programu patřila dětem. Nejprve vystoupila MŠ Tismice paní ředitelky Zdeňky Lundákové s představením Skřítci v přírodě, kdy děti pečovaly o zasazený stromek. Po nich přišly na řadu děti z MŠ Škvorec, které s hudebním doprovodem paní ředitelky Marty Vykouřilové představily nápaditý vláček ve vstupu s názvem Jedeme do ZOO. Další ukázku předvedly žáci z I. stupně ZŠ Škvorec s paní učitelkou Mgr. Jitkou Pokornou, kteří předvedli ukázku ze starých českých pověstí Oldřich a Božena. Na závěr byla sehrána tradiční scénka O slouhovi a zlé selce v podání Petry Kyselové a Milana Bednáře.
Na řadu přišlo slosování volných vstupenek o ceny. Ing. Josef Ebr věnoval 3 kolekce pohlednic edice Český místopis, malířka Eva Růtová z Hradešína věnovala 7 litografií a Jan Psota ml. 3 autorské výtisky publikace Drobné památky v Úvalech a okolí. Starostové obcí Přišimasy Pavel Frank a obce Tismice Ing. Martina Zdražilová vylosovali 13 vstupenek. Pěti výhercům byla předána cena na místě. Držitelé vstupenek č. 004, 180, 319, 441, 506, 530, 543 a 586 si mohou do konce května cenu převzít po předložení vstupenky u Jana Psoty ml. (mobil 722 146 983, psotajan@seznam.cz).
Poslední částí hlavního programu bylo zapálení slavnostní vatry v režii Jaroslava Weigla a Skautského centra Úvaly. Bubeníci Městské gardy s lancknechty svolali návštěvníky k vatře a přítomní zástupci okolních obcí v 16 hodin zapálili posvátný oheň s krátkým proslovem. Dřevo na vatru věnoval pan Jiří Pospíchal z Hradešína.

V doprovodném programu bylo pro návštěvníky připraveno stanové městečko, otevřené po celou dobu konání Dne Země. Letošní akce nebyla přístupná pouťovým stánkům. Pořadatelé dali prostor prezentaci produktům místních spolků a obcí.
Klub žen Přišimasy nabízel koláčky, prezentoval nové dětské hřiště ve Skřivanech a vydával vuřty k opékání, které věnoval Milan Černý Jatky Tismice jako sponzorský dar. Obec Tismice prezentovala upomínkové předměty, nové návrhy znaků obce a mapu cyklotras Pošembeří. Václava Coombesová ze Zahradnictví Limuzy nabízela květiny. Ekocentrum Koniklec připravilo pro děti a dospělé stánek s naučnými hrami. Ing. Josef Ebr prezentoval pohledy edice Český místopis. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí prodával publikaci o drobných památkách. Dále zde byla Keramika z Limuz. Obec Hradešín a Region Pošembeří prezentovali projekty, upomínkové předměty, brožury a litografii malířky Evy Růtové z Hradešína. Otevřené Úvaly prezentovaly své projekty na území města Úvaly a přírodním parku Králičina. Sdružení Leccos z Českého Brodu připravilo Výtvarnou dílnu.
U lesíka byl pro připraven MŠ a obcí Přišimasy dětský lunapark. Lákavým byl skákací hrad rodiny Šimkových ze Skřivan. Před lesíkem rozbila svůj stan goticky oděná Středověká mládež, která odehrála divadelní představení. Petr Berka, organizátor srpnového Mračení na tvrzi Tuchorazi zde nabízel malby na cifernících hodin a altán zde mělo i Skautské centrum Úvaly. Obec Tismice připravila Azimuťák – orientační běh k objevení Osady psanců. Občerstvení obstarával tak jako každý rok Roman Kabeláč z Kolovrat a děti si na malém ohništi opékaly špekáčky. Návštěvníci si na Klepci mohli ochutnat nebo zakoupit i několik druhů medoviny od Vladimíra Vrány z Horoušánek.
Souběžně s doprovodným programem probíhala akce Regionu Pošembeří, o.p.s., který připravil pro rodiče s dětmi zalévání třešňové aleje pošemberskými konvičkami za razítko účastníkům. Na závěr celého odpoledne byli Michaelou Vítkovou za MAS Pošembeří a Olgou Suchou za MAS Říčansko vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže na nové logo a symbol Pošembeří. U stanového městečka byla ke shlédnutí výstavka dětských návrhů a informace o projektu zmíněných místních akčních skupin Cesty které nás spojují. Hlavní cenou pro vítěze soutěže byl vzlet horkovzdušného balónu.

Poděkování:

Organizátoři:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.
Klub žen Přišimasy o.s. — obec Přišimasy — obec Tismice

Partneři:
Otevřené Úvaly, o.s. — Skautské středisko Úvaly — město Český Brod — město Úvaly
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. — Ekocentrum Koniklec — obec Hradešín
Region Pošembeří, o.p.s. — Městys Škvorec — MŠ Tismice — MŠ Škvorec — ZŠ Škvorec
MŠ Přišimasy — Ing. Josef Ebr Český místopis — Zahradnictví Coombes Limuzy — Leccos, o.s.
a Městská garda Český Brod

Sponzoři:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. — Milan Černý Jatky Tismice
městys Škvorec — obec Tismice — město Úvaly — obec Přišimasy

Média:
Náš Region — Kolínský deník — Život Úval — Otevřené Úvaly
Přišimaský zpravodaj — Dobrý den… — Trubadúr — Rostoklatský zvěstovatel
Škvorecký zpravodaj — Českobrodský zpravodaj — Přišimaský zpravodaj
www.iRegiony.cz — www.denzeme.cz — www.ouvaly.cz — www.posemberi.cz

Jan Psota ml. – koordinátor akce
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.