NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Cestovaní > Island, fotografie Dany Kobrlové, část VI.
g035

Island, fotografie Dany Kobrlové, část VI.

Island

Přestože je mnoho původních i současných staveb na Islandu ze dřeva, veškeré dřevo se na Island dováží.

O absenci lesů, které si zcela vykáceli už první osadníci, jsem se již zmiňovala. Současní Islanďané se sice snaží zalesňovat, ale jde to pomalu, protože na Islandu je velmi málo úrodné půdy.

Eroze dosud neproměnila ostré výčnělky skal a kamení v písek, prach a následně pak humus. Humusem je proto pokryta jen malá část ostrova a to ve slabé vrstvě. I v tzv. úrodných částech ostrova je úspěch, je-li ornice hluboká „na rýč“, pod ním už je skála… Vysazené stromky se tedy rovnou zásobují i startovní dávkou hnojiva, aby vůbec rostly.

Fotografie a text: Dana Kobrlová