NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Zachování celistvosti Klánovického lesa
klanovicky_les1

Zachování celistvosti Klánovického lesa

Pražští zastupitelé ve čtvrtek 23.6.2011 odhlasovali návrh na zadání změny územního plánu v části Klánovického lesa.

K tomuto tématu Vám přinášíme informace ze stránek občanského sdružení Újezdský Strom:

Magistrát konečně rozhodne o zachování celistvosti Klánovického lesa
(Tisková zpráva sdružení Újezdský STROM a OSZKL. Praha 21.06.2011)

Občanská sdružení dvou pražských městských části zabývající se ochranou přírody a krajiny v sousedství Klánovického lesa vítají, že zastupitelé Magistrátu hlavního města Prahy (HMP) po letech odkladů projednají dne 23.6. změnu územního plánu, která má ochránit celistvost Klánovického lesa, a v jeho západní části i existující rezervaci.

Jde o změnu územního plánu hlavního města Prahy, která představuje převod funkčního využití západní části Klánovického lesa z označení SO2 (pro golf), zpět na původní LR (lesní porost).

Označení SO2 (vyhrazení ploch pro golf) do územního plánu prosadili developeři golfu koncem minulého století. To dnes umožňuje na ploše 82,5 ha Klánovického lesa i v rezervaci budovat golf, výjimečně přípustné je dokonce stavět služební byty, obchodní zařízení, prodejní plochy a další objekty pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí.

Žádost o změnu a ochranu lesa podaly Klánovice již koncem roku 2005. V roce 2010 se ve věci určení funkce lesních pozemků v rámci územního plánu konalo i místní referendum, které požadavek opět jednoznačně potvrdilo. Žádost podpořila také MČ Praha21 – Újezd nad Lesy. Zastupitelstvo Magistrátu HMP však dosud rozhodnutí stále odsouvalo.

Návrh na změnu Z 1733/07 je posouzen a doporučen Útvarem rozvoje hlavního města Prahy (URM). Věříme, že se zastupitelé budou řídit doporučením URM i hlasy místních občanů a městských částí.

Občanská sdružení za Klánovický les (OSZKL) a Újezdský STROM spolu se zastupitelstvem MČ Praha- Klánovice a veřejností se celá ta dlouhá léta se snažila Magistrát HMP přesvědčit, že území Klánovického lesa je nesmírně přírodovědecky cenné a zabránit případné devastaci tohoto území.
Přírodovědeckou hodnotu tohoto území dokládá řada zveřejněných dlouhodobých výzkumů.

Cennost území zvyšuje i celková rozloha tohoto největšího lesního komplexu (cca 1000 ha), která
poskytuje vzácné floře a fauně nezbytnou ochranu a klid k vývoji.

Zvýšit ochranu tohoto vzácného území vedlo v těchto dnech městskou část Praha-Klánovice a městskou část Praha 21 k podání návrhu zahrnout celou plochu lesů v katastru Klánovic a Újezda nad Lesy, s výjimkou pozemků v soukromém vlastnictví, do přírodní rezervace.

Těšíme se proto na nadcházející jednání nového zastupitelstva Magistrátu, které záchranu celistvosti Klánovického lesa si dalo jako úkol do koaliční dohody. Schválením změny Z 1733/07 tak umožní další rozvoj vzácné přírody na území Prahy.

Pražští zastupitelé ve čtvrtek 23.6.2011 odhlasovali návrh na zadání změny územního plánu v části Klánovického lesa po šesti letech od podání žádosti klánovickými zastupiteli.
(Tisková zpráva sdružení Újezdský STROM a OSZKL. Praha 28.06.2011)

Přestože se na tomto usnesení podílely hlasy napříč politickým spektrem, největší zásluhu na odstartování systémové ochrany Klánovického lesa mají zastupitelé ČSSD a ODS, kteří tak naplňují koaliční smlouvu, v níž mají ochranu Klánovického lesa pevně zakotvenou. Ke změně území tohoto státního lesa ve správě Lesů ČR a.s., které zasahuje i do přírodní rezervace a evropsky chráněné lokality Natura 2000, zpět na plochy určené k funkci lesa, byl tímto učiněn první krok. Samotná změna, o kterou usilují nejen obyvatelé Klánovic a okolí a občanská sdružení (především Občanské sdružení za Klánovický les a Újezdský STROM) již od r. 2005, by mohla být výsledkem až následného, asi ročního projednávání. O změně tedy budou zastupitelé hlasovat ještě jednou.

Investor golfového hřiště Forest Golf Resort Praha, který klubovnu a cvičnou louku získal od Golf Club Praha v r. 2006, tedy půl roku poté, co byl návrh na změnu územního plánu podán, již tehdy vstupoval do rizika, že stavba golfového areálu nebude možná. Nynější vyhrožování na adresu magistrátu či městské části za zmaření podnikatelského plánu je z tohoto pohledu nepochopitelné. Zavádějící jsou i další vyjádření investora v médiích týkající se územního řízení a souhlasného stanoviska dopadů na životní prostředí, či přirovnávání současné situace ke znárodnění původního (protektorátního ) hřiště v r. 1952.

Návrh na zadání změny územního plánu se totiž týká pouze plochy státního lesa, které investor nevlastní a nikdy nevlastnil ( přibližně 70ha). Majetku investora ( přibližně 3ha), včetně klubovny, na kterou byl mimochodem v r.2008 vydán zákaz užívání stavby pro neoprávněnou rekonstrukci, se toto jednání vůbec netýká.

Územní řízení sice bylo v r. 2010 zahájeno, ale vzápětí bylo přerušeno, protože investor nepředložil více než sedm požadovaných dokumentů a souhlasných stanovisek. Namísto dodání požadovaných dokumentů napadl stavební úřad Prahy 21 pro podjatost, tu nyní vyhodnocují magistrátní úředníci.

Uznání více než 15 let starého souhlasného stanoviska s dopadem na životní prostředí investor intervenuje u současného ministra životního prostředí Tomáše Chalupy ( ODS). V novém zjišťovacím řízení 2008 – 2009 v souvislosti se změnami projektu bylo totiž shledáno, že projekt golfového hřiště má významný dopad na životní prostředí a že je tedy nutné podrobné zpracování dokumentace – tzv. velká EIA. Tento proces ale investor sám ukončil v okamžiku, kdy bylo jasné, že při odborném posouzení EIA souhlasné stanovisko nezíská.
Nynější odhlasování návrhu na zadání změny územního plánu je pro jedinečný a dosud zachovalý přírodní komplex Klánovického lesa příznivým obratem na dlouholeté cestě k návratu k původní funkci lesa. Definitivní vítězství lesa to ale ještě zdaleka není.

Kontakty:
OSZKL, Občanské sdružení za Klánovický les: Ing. Boris Procházka, předseda, boris.prochazka@seznam.cz, 281960270
Újezdský STROM, http://www.ujezdskystrom.info Ing. Michael Hartman, předseda, michael.hartman@centum.cz, info@ujezdskystrom.info