NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Modernizace trati Úvaly, stav k 4.9.2014
thumbnail

Modernizace trati Úvaly, stav k 4.9.2014

Most Na Spojce

Byla kompletně snesena polovina mostu pod sudou skupinou, výstavba nového deskového mostu byla zahájena betonáží stojky blíže k budoucí Běchovické opěře (alespoň to naznačuje bednění).

Žst. Úvaly

Snesena sudá skupina, z ostrovního nástupiště je halda zeminy. Podchod byl pod sudou skupinou také demolován, patrná je už stavební jáma pro nový podchod, stejně tak prefabrikáty naznačují polohu budoucího nástupiště mezi 2. a 4.SK. Oboje víceméně v původní poloze, změna nastane jen u podchodu, který bude nově pokračovat za 4.SK a zajistí tak průchod do dolní části Úval. I výtahy budou! A závěrem: Nový podchod by měl být otevřen již 20.10.2014!

Přejezd Husova

Na přejezdu vše při starém, zato přilehlý podchod byl uzavřen a jeho polovina pod 2.SK byla ubourána. Zároveň se v jeho blízkosti rýsuje jáma pro nový podchod, tento bude ústit na konec nástupiště u 1.SK (tedy opět poblíž přejezdu).

Staré spojky

2.SK je snesená, ze spojek zbylo jen torzo v nulté a první koleji. Jak bude probíhat modernizace, budou spojky postupně mizet. Jejich funkci převzaly nové vysunuté spojky.

Most Výmola

Oprava mostu se blíží, lešení roste na části mostu pod snesenou 2.SK (tedy na mladším, betonovém mostě). Za mostem se nám vrací 2.SK, tato již v koridorovém svršku z roku 1995. V oblouku za mostem dojde již jen k výměně kolejnic za typ 60E2 s kalenou hlavou (pokud již k výměně nedošlo, aniž by to autor zaregistroval).

Fotogalerie popsaného úseku:

Fotografie a text: Martin Flohr
Článek převzat z: www.4koridor.cz