NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Modernizace trati Úvaly, stav 1.11.2014
DSC05337

Modernizace trati Úvaly, stav 1.11.2014

Most Na Spojce

Sudá polovina mostu je v hrubé stavbě dokončená, zbývá jen zaplnit prostor po třetím oblouku původního mostu a následně most zasypat.

Žst. Úvaly

Sobotní návštěvu Úval provázely věci nevídané. Na vjezdových návěstidlech běchovického zhlaví tma, na odjezdech také. Jak se ukázalo, v průběhu dopoledne došlo na stavbě k přerušení kabelů SZZ dosti důkladným způsobem. Kompletní výpadek SZZ se postupem času podařilo omezit na nefunkční návěstidla na běchovickém zhlaví, což umožnilo alespoň omezený provoz. Ještě večer ale např. RegioJet putoval odklonem přes Vysočany.

Druhé, ostrovní nástupiště lze pomyslně rozdělit na část před přístřeškem (severnější) a část za ním. První zmiňovaná část je připravena na pokládku zámkové dlažby, prostor pod přístřešky ještě čeká dosypání štěrkodrtí, a část za přístřešky… ještě nepřipomíná nástupiště ani v náznaku.

Tubus podchodu je dokončený od napojení na starý podchod, pod budoucí 2.SK, pod nástupištěm, pod budoucí 4.SK až po nový východ směrem do dolní části Úval. Z tubusu již vede schodiště bez stupňů a navazuje na něj výtahová šachta. Na východ směr „dolní Úvaly“ bude navazovat chodník, jehož polohu již naznačuje nově zřízená opěrná stěna z betonových svahovek. Závěrem připomeňme, že nový podchod měl být otevřen 20.10.2014, což již můžeme zařadit do rubriky nesplněných snů.

Přejezd Husova

Přejezd zatím v původním stavu, podchod je již pod 2.SK dokončený a je již vyveden na povrch včetně bočních stěn.

Most Výmola

Pokračuje Oprava mostu pod snesenou 2.SK (tedy toho mladšího, betonového). Nad odhalenou původní klenbou finišuje betonáž nové železobetonové desky a navazující římsy, momentálně zbývají poslední dva oblouky. Následně tato deska spolu s novou římsou vytvoří vanu pro průběžné štěrkové lože. Lešení opět zmizelo, spodní stavba se nezdá být sanována. Podrobnější informace o mostě přineseme v samostatném článku.

Fotogalerie popsaného úseku:

Fotografie a text: Martin Flohr
Článek převzat z: www.4koridor.cz