NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Ostatní > Modernizace trati Úvaly, stav 27.12.2014
DSC06360

Modernizace trati Úvaly, stav 27.12.2014

Most Na Spojce

Zábradlí na SV římse osazeno. Stav: Sudá polovina mostu je dokončená.

Žst. Úvaly

Sudá skupina dokončená a v provozu, včetně kusé koleje 6a. Dokončené a používané je i ostrovní druhé nástupiště včetně podchodu. Zbývá jen výtah a vyústění podchodu do dolních Úval. Stav: Sudá skupina dokončená, na jaře bude zahájena modernizace liché skupiny a výstavba bočních nástupišť u 1.SK a 3.SK.

Přejezd Husova

Přejezd stále v původním stavu, pod sudou skupinou je dokončený podchod.

Most Výmola

Oprava horní stavby mostu byla dokončena, proběhla pokládka 2.TK a most je provozován ve všech třech kolejích. Stav: Horní stavba modernizována v 2.TK, sanace bude pokračovat. Starší dvoukolejný most pod nultou a první kolejí zatím nedotčený.

Fotogalerie popsaného úseku:

Fotografie a text: Martin Flohr
Článek převzat z: www.4koridor.cz