NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Úvalské mapy

Úvalské mapy

Müllerovo mapování – Čechy, mapový list č.13 (1720)

informace o mapovém podkladu: ZDE

© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně – www.geolab.cz
© Historický ústav AV ČR – www.hiu.cas.cz

I. vojenské mapování – josefské (1764-1768 a 1780-1783)

informace o mapovém podkladu: ZDE

© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně – www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky – www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

II. vojenské mapování – Františkovo (1836-1852)

informace o mapovém podkladu: ZDE

© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně – www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky – www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

III. vojenské mapování – Františko-josefské (1877-1880)

informace o mapovém podkladu: ZDE

© digitalizace AOPK ČR, zoomify aplikace Laboratoř geoinformatiky UJEP

Aktuální mapa Úval

  • Další užitečné mapy
SmartMaps (turistická, cykloturistická, autoatlas, lyžarská)

Mapa katastru nemovistostí (Úvaly)

Vojenská mapa (IZGARD)